Екологічне виховання має вирішальне значення для підвищення потенціалу населення в питаннях, пов’язаних з охороною навколишнього середовища.
Людина – частина природи. Ще з дошкільного віку маємо закладати основи гуманного ставлення до всього живого і формувати усвідомлену поведінку у природному середовищі.
Екоосвіта:
- формує знання про природу, природні явища, рослинний і тваринний світ;
- розвиває естетичні почуття: любові, поваги, бережливого ставлення по відношенню до світу природи;
- спонукає доглядати за природою і тваринами, берегти і зберігати природні багатства.
І звісно, що самих екологічних знань з охорони довкілля, якщо вони не втілюються на практиці, недостатньо. Тому тут важливо також брати участь у збереженні і збагаченні природи рідного краю. Тільки так сформуються необхідні уміння і навички, розвинеться відповідальне, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
Збережемо природу - збережемо себе!Фото без опису