Природно-заповідний фонд Чернігівської області

Природно-заповідний фонд Чернігівської області

Довідникове видання «Природно-заповідний фонд Чернігівської області» знайомить користувачів із установами, об’єктами і територіями природно-заповідного фонду Чернігівської області. У книзі викладено відомості про історію створення, сучасний стан та досягнення природоохоронних територій Чернігівщини. Розкрито відомості про флору, фауну та рекреаційний потенціал окремих об’єктів та територій. 

Закон України "Про тваринний світ"

Закон України "Про тваринний світ"

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливого використання і відтворення тваринного світу. 

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

Цей Закон визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів. Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. У зв’язку з цим законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною. 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» — закон України, що визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони природи навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.