Для оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якої відсутні документи, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, вертаємо увагу на те, що пунктом 4 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
1 жовтня 2014 року № 509 (далі – Порядок № 509) визначено, що разом із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявник пред’являє:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України; за наявності — документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус, із відміткою про реєстрацію місця проживання;
 •  військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
 •  трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;
 • документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно).

Частиною першою статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що у разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник має право надати докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. Такими доказами можуть бути:

 •  військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
 • трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;
 •  документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 • документи про освіту;
 • довідка з місця навчання;
 • рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім`ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування, медичні документи;
 • фотографії;
 • відеозаписи тощо.

Тобто законодавство передбачає, що для постановки на облік ВПО мають захищатись інтереси заявника, а відтак не обмежує перелік підстав лише відміткою про реєстрацію місця проживання. Крім того, звертаємо увагу, що підстави для відмови у видачі довідки наведені в пункті 8 Порядку № 509, відповідно до якого заявнику може бути відмовлено у видачі довідки у разі, коли:

 • відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 •  заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);
 • у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;
 • докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не підтверджують такого факту.