Державна податкова служба України повідомляє, що 11.12.2022 набрав чинності Закон України від 16 листопада 2022 року № 2757-ІХ «Про внесення змін до пункту 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації».

Згідно з цим Законом включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації здійснюється на підставі заяви, поданої до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг).

Законом відмінено подання разом із заявою копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті) та довідки з банку щодо відкриття на ім’я такого волонтера рахунку, призначеного для здійснення благодійної діяльності.

Реквізити рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії (за наявності) та номера паспорта, зазначаються безпосередньо у заяві.

ДПС наразі здійснює заходи для створення можливості подання такої заяви в електронній формі. До доопрацювання відповідного програмного забезпечення заяви подаються в паперовій формі.

Отже, відтепер фізичним особам – благодійникам для включення до Реєстру достатньо подати до контролюючого органу лише заяву про включення до зазначеного Реєстру.

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/639718.html

Щодо обліку реєстру волонтерів АТО та/або

здійснення заходів із забезпечення НБО

 

  Волонтер антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі - волонтер АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО) – це фізична особа - благодійник (громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах), яка досягла вісімнадцятирічного віку, провадить волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі, внесена до Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО згідно з Податковим кодексом України (далі - Кодекс) (з урахуванням змін, внесених Законом України від 16.11.2022 року № 2747-ІХ) та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 16.11.2022 року № 2757-ІХ), надає благодійну допомогу на користь осіб, визначених у підпункті „а” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу.

Реєстр волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО (далі – Реєстр) формується і ведеться Державною податковою службою України. Щодекади відомості з Реєстру оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС (на період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, розміщених на вебпорталі ДПС).

Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів затверджений Наказом Міністерства фінансів  від 30.10.2014 №1089, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 19.11.2014 за № 1471/26248.

Облік волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО як платників податків здійснюється за місцем проживання, яке внесено до Реєстру (основне місце обліку). У разі зміни волонтером АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО місця проживання змінюється основне місце обліку.

Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Для включення до Реєстру фізична особа - благодійник подає до органу ДПС Заяву за формою № 1-РВ (далі - заява) з позначкою «Включення до реєстру», пред’являє паспортний документ, що посвідчує особу, а у разі подання документів поштою - надає його копію. Іноземці та особи без громадянства додатково пред’являють документ, що підтверджує законність перебування на території України.

У заяві мають бути зазначені категорія (категорії) фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером.

Також у заяві зазначається дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО та/або ООС, яка не може бути раніше 21 листопада 2013 року та раніше дати відкриття рахунків, призначених для здійснення благодійної діяльності.

Заява може бути подана особисто, поштою або через уповноважену особу. Фізична особа - благодійник особисто подає документи до будь-якого органу ДПС, поштою або через представника документи подаються до органу ДПС за основним місцем обліку фізичної особи - благодійника.

У разі відсутності підстав для повернення документів на доопрацювання орган ДПС протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включає таку фізичну особу - благодійника до Реєстру.

У разі зміни  даних волонтера АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО, що зазначаються у заяві, волонтер зобов’язаний особисто, поштою або через представника протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу ДПС заяву з позначкою «Зміни» у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру.

Виключення волонтера АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО з Реєстру здійснюється на підставі заяви про виключення з Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО за формою № 3-РВ, яка подається волонтером особисто, поштою або через представника.

Також виключення волонтера АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО з Реєстру волонтерів може бути здійснене за рішенням органу ДПС у разі наявності підстав, визначених Порядком.

ДПС України наразі здійснює розробку проектів нормативно-правових актів та технічну реалізацію можливості подання заяви в електронній формі – засобами порталу Дія, Електронного кабінету чи засобами телекомунікацій.

 

За інформацією Державної податкової служби України     

Фото без опису