На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості  соціальних послуг», у відповідності до наказів Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 року № 335 «Про Зміни до Державного стандарту догляду вдома», від 29.02.2016 року                         № 198  «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили  здатність  до  самообслуговування   чи   не набули такої здатності» та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг Державним стандартам цих послуг та потребам їх отримувача, забезпечення якісних соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників, покращення якості надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд».

           Наказом директора територіального центру від 04.01.2022 року № 1 «Про призначення відповідального та створення комісії з проведення оцінки якості соціальних послуг»:        

          - затверджено склад комісії з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послу;

- затверджено  план роботи комісії з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг;

 - призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг, розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу.

Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага отримувачів соціальної послуги, професійність.

У територіальному центрі продовжують функціонувати два структурні підрозділи:

           - відділення соціальної допомоги вдома;

           - відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.                  

Протягом 2022 року чисельність виявлених осіб, які потребували надання соціальних послуг становила –541особа, фактично надано соціальних послуг– 541, що складає 100 %, а саме:

- у відділенні соціальної допомоги вдома виявлених та охоплених соціальним обслуговуванням становить 498 осіб – 100%;

- у відділенні стаціонарного догляду 43 особи – 100%.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги. Тарифи на платні соціальні послуги затверджуються рішенням виконавчого комітету Сухополов’янської сільської ради. Протягом 2022 року платні соціальні послуги отримали 217 осіб.  

Відповідно до плану роботи по проведенню внутрішньої оцінки якості соціальних послуг для вивчення думки отримувачів соціальних послуг щодо якості їх надання, було зроблено аналіз анкетування, проведеного під час внутрішнього оцінювання. Метою анкетування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги «догляду вдома», «стаціонарного догляду».

В анкетуванні та опитуванні взяли участь 140  отримувачів  соціальних послуг. Рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) - 99%, рівень задоволеності соціальною послугою стаціонарний догляд – 100%.

Протягом 2022 року за отриманням послуги «догляд вдома» звернулося 78 осіб, за отриманням послуги «стаціонарного догляду» - 14 осіб. Рішення щодо надання цих послуг громадянам, які звернулися за отриманням соціальних послуг приймалися своєчасно, у встановлені строки.

Всі особові справи підопічних (541 особа)  містять договір про надання соціальних послуг, акти оцінки потреб сім`ї/особи, у кожній справі є діючий  індивідуальний план. Індивідуальні плани надання соціальних послуг в більшій мірі відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг, з урахуванням групи рухової активності. Індивідуальний план складений за формою згідно з додатком до Державних стандартів «догляду вдома» «стаціонарного догляду» у двох примірниках (один примірник знаходиться у отримувача послуги, другий залишається в особовій справі отримувача). Статус – «добре».

Складені індивідуальні плани переглядалися один раз на пів року. Але, під час моніторингу та проведення внутрішньої оцінки виявлено у 2 отримувачів надання соціальної послуги «догляду вдома» та 1 отримувача соціальної послуги «стаціонарного догляду», в яких виникла необхідність в коригуванні індивідуального плану. Статус - «добре».

Значна увага приділялася внутрішній оцінці якості надання соціальних послуг. Для цього проводились перевірки роботи соціальних робітників та працівників відділення стаціонарного догляду, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг, тощо.

В 2022 році було проведено 11 перевірок надання соціальної послуги «догляду вдома» з виїздом за місцем проживання отримувачів, в телефонному режимі – 30. Перевірки проводилися також із залученням старост старостинських округів Сухополов’янської сільської ради.

В червні місяці проведено перевірку умов проживання та організації харчування отримувачів соціальної послуги «стаціонарного догляду», дотримання працівників відділення внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, встановлених вимог з охорони праці та протипожежної безпеки.

В ході перевірок соціальних робітників та працівників відділення стаціонарного догляду були отримані позитивні відгуки від отримувачів соціальних послуг щодо роботи. Постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо надання соціальних послуг в територіальному центрі.  Статус – «добре».

Крім перевірки якості надання соціальних послуг проводилося опитування та спостереження за процесом надання соціальної послуги. Протягом 2022 року проведено 140 опитувань. За результатами опитування 140 громадян (100%) задоволені якістю надання соціальної послуги догляду вдома, стаціонарного догляду. В ході опитування виникають питання щодо відсутності заходів, що складають зміст соціальної послуги «догляд вдома», а саме: вологе та генеральне прибирання, обробіток присадибних ділянок та ремонт житлових та допоміжних приміщень, але дані питання вирішуються позитивно, так як соціальний робітник окрім основних заходів, які передбачені в індивідуальному плані допомагає вирішувати і інші заходи.

Письмових скарг зі сторони отримувачів соціальних послуг протягом 2022 року не надходило. Усна скарга стосовно недотримання графіка відвідувань соціальним робітником та непорозуміння між підопічним та соціальним робітником, були вирішені терміново.  

Відгуки отримувачів соціальних послуг фіксувалися в актах перевірок соціальних робітників.                               

          Позитивні зміни у емоційному, психологічному та фізичному стані отримувачів соціальних послуг у процесі її надання порівняно з періодом коли соціальна послуга не надавалася отримали 140 осіб (100% від загальної кількості опитаних).

Одним із критеріїв  проведення оцінки якості надання соціальних послуг є самооцінювання працівників територіального центру. В анкетуванні взяли участь 35 працівників. За результатами анкетування, працівники територіального центру задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації. Проблемним питанням є часте психологічне навантаження та важка фізична праця.

Щомісяця соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома здійснюється моніторинг / поточне оцінювання результатів надання соціальної послуги «догляду вдома» відповідно до встановленої форми.

Результати самооцінки щотижнево обговорювалися на виробничих нарадах та отримали оцінку - «добре».

          Таким чином, оцінка результатів аналізу опитування отримувачів соціальної послуги «догляду вдома», «стаціонарного догляду» показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальних послуг, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг (отримано 100% відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг), дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державних стандартах соціальних послуг.

Проаналізувавши  думку  отримувачів  соціальних послуг: «догляду вдома», «стаціонарного догляду»  можна зробити висновок, що:

показники, як адресність та індивідуальний підхід, результативність та своєчасність повністю задовольняють потреби отримувачів  –100% - статус «добре».

Показники: доступність та відкритість (100% - статус «добре»).         Власного приміщення територіальний центр немає. Розташований у приміщенні Дідовецького старостинського округу в с. Манжосівка, яке знаходиться в 6 км. від м. Прилуки та має зручне транспортне сполучення. Будівля обладнана пандусом. Терцентр знаходиться на 1 поверсі, що є доступним для маломобільних груп, безперешкодним доступом для відвідувачів. Приміщення та кабінети відповідають санітарним та протипожежним нормам. На всіх дверях кабінетів розташовані таблички з написами назви кабінетів.

В 12 км. від районного центру м. Прилуки в с. Заїзд розташоване відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам.

Будівля обладнана пандусом, коридори поручнями. По кімнатах для проживаючих встановлено кнопки виклику персоналу звуковою сигналізацією.

Проживаючі забезпечені одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем, столовим посудом. В наявності є засоби реабілітації.

Натуральні добові норми харчування виконуються на 100%.

Забезпечене відділення цілодобовим медичним постом. Організована денна зайнятість проживаючих.

Відділення стаціонарного догляду має велику прилеглу територію. На присадибних ділянках вирощуються овочі.

Відділення має резервне живлення електропостачання, придбано дизельний генератор, встановлені електрокотли. Підготовлена до експлуатації резервна плита під скраплений газ.

Щодо інформаційно-методичного забезпечення терцентру можна сказати, що відповідає статусу «добре». Коридори адміністративного приміщення територіального центру та відділення стаціонарного догляду обладнані інформаційними стендами, на яких розміщена інформація про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, інформаційні картки надання соціальних послуг. На сторінці у соціальній мережі фейсбук висвітлюється інформація щодо проведення заходів.

          Повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус добре»).

В ході опитування не було виявлено негативних відгуків щодо некоректного, неввічливого ставлення зі сторони працівників територіального центру до отримувачів соціальних послуг. Також, не було зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони працівників.

 Що стосується критерію «дотримання принципу конфіденційності при наданні соціальних послуг», то посадовими обов’язками працівників територіального центру передбачено пункт, згідно якого працівники повинні дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання посадових обов’язків, не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг. Фактів не коректного ставлення до отримувачів соціальних послуг, розголошення їх персональних даних не виявлено. Статус - «добре».

Професійність. Відсотковий еквівалент складає 100%. Штатний розпис працівників територіального центру сформований відповідно до законодавства України та з урахуванням норм Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики України від 12.07.2016 №753.

Розроблені та затверджені посадові інструкції. Працівники володіють знаннями, навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги». Підвищення кваліфікації та навчання працівників терцентру проводиться відповідно до графіка проведення атестації.

В особових справах працівників є документи про освіту державного зразка. Працівники терцентру щорічно проходять обов’язковий медичний огляд, в наявності є особисті медичні книжки.

Розроблений інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, з надання першої медичної допомоги. Директор терцентру, інженер з охорони праці, керівники структурних підрозділів пройшли навчання в учбових комбінатах з отриманням посвідчень з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

Терцентр забезпечений необхідним обладнанням, твердим та м’яким інвентарем. Соціальні робітники забезпечені: куртками, чоботами, господарськими сумками та засобами від ковзання – 100%, але відкритою залишається проблема з забезпеченням соціальних робітників велосипедами. Статус – «добре».

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

Показники    якісні

 

Від 80%до100% 

        (добре)

Від 51% до 79%

  ( задовільно)         

Від 0% до 50%

(не задовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність        

«Добре»

-

-

Доступність         

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги                   

«Добре»

-

-

Професійність       

«Добре»

-

-

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду              

«Добре»

 

 

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

 

«Добре»

Кількість фахівців, які пройшли атестацію

 

 

«Добре»

             

       Кількісний показник соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», відповідає статусу «добре».

       Таким чином, діяльність відділення соціальної допомоги вдома, відділення стаціонарного догляду оцінена за статусом «добре».

Узагальнений статус

Рекомендації

 

«Добре»

Продовжувати роботу з надання якісних соціальних послуг

 

У 2023 році в територіальному центрі планується провести ряд заходів, спрямованих на удосконалення процесу надання соціальних послуг і підвищення якості надання соціальних послуг, а саме:

            1.Забезпечувати доступність соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб громадян.

            2.Здійснювати підвищення кваліфікації працівників на робочих місцях, у тому числі, підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання та атестації.

            3. Проводити моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг для забезпечення розвитку доступності, прозорості їх надання, стимулювання працівників, які надають соціальні послуги, до підвищення їх якості.

           4.Удосконалювати механізми та форми інформування населення про наявні соціальні послуги у відповідності до державних стандартів через сторінку територіального центру в соціальних мережах, тощо.

           5. Брати участь у пілотних проектах з метою залучення додаткових коштів для надання якісних соціальних послуг.

  6. В межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами.

 

 

 Директор територіального центру                                                                                                                                           Оксана ВЕРЕМІЄНКО