З початку 2024 року в Чернігівській області  зареєстровано 16 нещасних випадків на виробництві, з яких: 6 випадків зі смертельним наслідком та 2 групових нещасних випадків, в кожному з яких постраждало 2 працівника. За даними повідомленнями створені відповідні комісії з розслідування, в роботі яких беруть участь і фахівці відділу профілактики та розслідування нещасних випадків Головного управління Пенсійного фонду України в області.

Основні причини виробничого травматизму – нехтування елементарними правилами безпеки

Основними причинами виробничого травматизму є порушення трудової і виробничої дисципліни, незадовільна організація виробництва, порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, обладнання машин і механізмів, недоліки при навчанні безпечним прийомам праці та під час проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці. Іноді, взагалі відсутність їх проведення, низький рівень відповідальності за безпеку праці, як керівників, так і самих працівників.

Хто зобов’язаний створювати безпечні умови праці?

Відповідно ст. 13 Закону України “Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, зокрема, створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених функцій, а також контролює їх додержання.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення правил охорони праці

Законодавством України передбачено, що кожен працівник зобов’язаний знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

ВАЖЛИВО

У зв’язку зі змінами у законодавстві, про кожний нещасний випадок на виробництві роботодавці зобов’язані, не пізніше наступного робочого дня з моменту настання нещасного випадку, повідомити Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, за телефоном (0462) 678-458 та надіслати листа на адресу: вул. П’ятницька, 83 А, м.Чернігів, індекс 14603 або на електронну пошту: main@cn.pfu.gov.ua.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області