Пенсіонерам силових структур, які не працюють та не займаються підприємницькою діяльністю і мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, передбачено надбавку на неповнолітніх утриманців - дітей, які не досягли 18 років. Вона встановлюється в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Дана норма визначена Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-XII від 09.04.1992 року.

Надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям. 

За наявності в сім’ї двох або більше військових пенсіонерів, кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Для призначення надбавки подаються наступні документи:

заява (встановленого зразка) ;

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб;

довідка з навчального закладу про навчання утриманця;

довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім’ї, або про те, що дитина перебуває на утриманні пенсіонера;

довідки на заявника та дружину з управління соціального захисту населення за місцем проживання про перебування/не перебування на обліку.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області