,                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                      

                                                    Рішенням виконавчого комітету

                                                        Сухополов’янської  сільської ради

                                       _________№__________

 

РОЗРАХУНОК

тарифу на надання соціальної послуги «догляд стаціонарний»

 

 

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду:

- забезпечення умов для стаціонарного перебування, забезпечення харчуванням;

- допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

- спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

- надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

- організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

          Одиниця виміру:  1 ліжко-день

 

Вартість надання соціальної послуги протягом 1 ліжко-дня:

 

ВП = ПВ+ЧАВ+ ПДВ

ВП – вартість послуги;

ПВ – прямі витрати;

ЧАВ – частка  адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги;

ПДВ – податок на додану вартість.

 

Прямі витрати: ПВ = (ЗПЄВ + ПТРП + ІПВ)

де:

ПВ — прямі витрати;

ЗПЄВ — заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

ПТРП — придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги;

ІПВ — інші прямі витрати;

 п/п

Показники

Сума                 (на 2021 рік)            

За 1 ліжко-день

1.

Заробітна плата та ЄСВ основного та допоміжного персоналу відділення

2236300

2236300: 365: 27 = 226,92

2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, що використовується для надання соціальної послуги

137469

137469:365:27=13,95

3.

Матеріальні витрати на медичне обслуговування

67500

67500 : 365: 27 = 6,85

4.

Матеріальні витрати на харчування

651000

651000 : 365: 27=66,06

5.

Інші прямі витрати (знос ОЗ, навчання )

106724

106724:365:27=10,83

6

Енергоносії

313664

313664:365:27=31,82

 

Всього

3512657

356,43

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги»  визначено, що адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками). Тому, частку адміністративних витрат необхідно враховувати в розмірі 53,46грн. (3512657 грн. : 365 д. : 27 підопічних 0,15 = 53,46грн.).

Вартість надання соціальної послуги : 1 ліжко-день з (01.01.2021 року)

ВП = ПВ + ЧАВ = 356,43 грн. + 53,46 грн. = 409,89 грн.

 

ТАРИФ

на надання соціальної послуги «догляд стаціонарний» відповідно

до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

 

Назва послуги

Одиниця виміру

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду

Ціна (грн.)

 

Утримання підопічного у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

 

 

 

1 ліжко-день

 

- забезпечення умов для стаціонарного перебування, забезпечення харчуванням;

- допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

- спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

- надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

- організація денної зайнятості та дозвілля

 

 

 

 

 

 

 

409,89

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о головного бухгалтера                                       Катерина МОСКАЛЕНКО