ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     Рішенням виконавчого комітету

                                                         Сухополов’янської  сільської ради

 

                                        _________№__________

 
 

РОЗРАХУНОК

тарифу на надання соціальної послуги «догляд вдома»

 

Розрахунки тарифів на платні соціальні послуги проведені відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування» зі змінами,  постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів соціальні на послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року «Порядок організації надання соціальних послуг», наказу Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», наказу Міністерства соціальної політики від 07.12.2015 року №1186 "Про затвердження методичних рекомендацій  розрахунку вартості соціальних послуг" (надалі Методика №1186).  

Згідно Методики № 1186 вартість соціальної послуги розраховується відповідно до економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів витрат ресурсів, калькуляції вартості соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги за попередній період на основі розрахункових фінансових показників.

Вартість кожної соціальної послуги визначається на основі типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в розрахунку на одну людино-годину (залежно від умов надання соціальної послуги), яка містить статті прямих та адміністративних витрат.

До прямих витрат належать:

  • заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;
  • придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти, перев’язувальні матеріали; продукти харчування; супутні роботи та послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт і послуг);
  • інші прямі витрати, необхідні для надання послуги (на транспортування, ремонт і обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, амортизацію спеціального обладнання та інших спеціальних засобів тощо).

До адміністративних витрат належать витрати:

  • на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;
  • на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи та послуги; інші витрати);
  • інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, будівель і споруд; комунальні послуги та енергоносії; зв’язок; транспортні витрати на адміністративні потреби; відрядження працівників; ремонт і обслуговування обладнання адміністративного призначення; амортизація основних засобів нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення тощо).

При визначенні вартості соціальної послуги враховують вартість надання такої послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, час на її надання та кількість одержувачів.

До вартості конкретної соціальної послуги включається частка всіх адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що безпосередньо надає соціальні послуги за різними договорами.

Адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником.

Розглянемо розрахунок вартості соціальної послуги на прикладі платної соціальної послуги: прання білизни та одягу (до 1,5 кг сухої білизни) 

Опис послуги: принести необхідну кількість води з водорозбірної колонки або колодязя, підігріти її до температури 400 С, підготувати білизну до прання, налити воду у миску, додати миючий засіб замовника, попрати, тричі прополоскати в холодній воді. Випрану білизну віджати та розвісити для сушіння. Брудну воду винести та вилити у спеціально відведене місце. Миску вимити.

Розрахуємо вартість послуги.

Спочатку обчислимо прямі витрати на надання соціальної послуги.

Для цього необхідно визначити розмір заробітної плати і ЄСВ персоналу, залученого до надання платної соціальної послуги; витрати на придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги; інші прямі витрати.

Наданням платної послуги займається один соціальний робітник (6-й тарифний розряд).

Для розрахунку беремо заробітну плату соціальних робітників згідно штатного розпису на 01.01.2021р. та врахування грудневе підвищення мінімальної заробітної плати

№ з/п

Назва показника

Розмір

Витрати на рік, грн.

1

Посадовий оклад соціальних робітників(11 місяців+ грудень) 45,5 посадових окладів

3872,00 грн.

4195,00 грн

1937936,00+190872,50 = 2128808,50 грн.

2

Підвищення посадового окладу

15 % посадового окладу

290690,4+28630,88= 319321,28 грн.

3

За складність та напруженність в роботі,%

 

15 % посадового окладу

290690,4+28630,88= 319321,28 грн.

4

За вислугу років,%

 

від 10%,20%, 30% (посадового окладу+15% підвищення посадового окладу)

255924,68+25206,71=281131,39 грн.

5

Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу

3872,00 грн.

176176,00 грн.

6.

Доплата до мінімальної заробітної плати

6000,00 грн.

6500,00 грн

258472,72+25296,05=283768,77 грн.

6

Усього заробітна плата

3508527,22грн.

7

Єдиний соціальний внесок

22 % від ряд. 6

3508527,22 грн. х 22% = 771875,99 грн.

Разом:

4280403,21 грн.

Заробітна плата соціального робітника становить 3508527,22:45,5=77110,48грн.

Єдиний соціальний внесок 771875,99:45,5=16964,31 грн.

Разом 77110,48+16964,31=94074,79 грн.

Тож, за формулою, яку пропонує Методика №1186 витрати на оплату праці основного та допоміжного персоналу складають:

ЗПЄВ = ЗП + ЄВ = 77110,48 грн. + 16964,31 грн. = 94074,79 грн.

Далі розрахуємо витрати на придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги.

Види, термін використання та кількість ТМЦ, необхідних для надання послуги протягом року, беремо виходячи з практики надання цієї послуги. Ціни визначаємо за даними бухгалтерського обліку.

 

№ з/п

Назва ТМЦ

Термін використання (місяців)

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

Сумка

12

1 шт.

332,00

332,00

2

Чоботи

24

1 шт.

314,00

157,00

3

Куртка

36

1 шт.

560,99

187,00

4

Велосипед

36

1 шт.

2800,00

933,33

5

Зошит (18 арк.)

6

2 шт.

0,00

0,00

6

Ручка

3

4 шт.

1,50

6,00

7

Стержні для ручок

3

8 шт.

0,75

        6,00

Разом:

1621,33

 

Тож, витрати на придбання товарів, робіт і послуг за Методикою №1186 розраховуємо за формулою:

ПТРП = 332,00 грн.+157,00грн. + 933,33 грн. +6,00грн. + 6,00 грн. = 1621,33 грн.

Перейдемо до розрахунку інших прямих витрат.

Відповідно до Методики №1186 вони включають транспортні витрати, необхідні для надання соціальних послуг на дому; витрати на ремонт та обслуговування спеціального обладнання й інших спеціальних засобів, що використовуються безпосередньо для надання соціальних послуг на дому; річну суму амортизації спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, що використовуються для надання соціальної послуги; інші витрати, що безпосередньо стосуються надання соціальних послуг на дому.

Транспортні витрати, витрати на ремонт та обслуговування спеціального обладнання й інших спеціальних засобів, що використовуються безпосередньо для надання соціальної послуги, не передбачені у такій соціальній послузі. Амортизація спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, що використовуються для надання соціальної послуги, не нараховується. Інших витрат для надання соціальних послуг на дому не передбачено.

Тож,  інші прямі витрати, які розраховуються за формулою: ІПВ = ТВ + РО + РСА + ІВ, у цьому випадку дорівнюють нулю.

Тепер з урахуванням кількості робочих днів у 2021 році (250 днів) і норми тривалості робочого дня терцентру (8 годин) обчислимо прямі витрати на надання послуги:

ПВ = (ЗПЄВ + ПТРП + ІПВ) : РД : НТРД = (94074,79 грн. + 1621,33 грн.) : 250 дн. : 8 год = 47,85грн.

Далі перейдемо до визначення частки адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості платної соціальної послуги. Згідно п.3 Порядку №268 визначено, що адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником. Тому частку адміністративних витрат необхідно враховувати в розмірі 7,06 грн. (94074,79 грн. : 250 д. : 8 год х 0,15 = 7,06 грн.).

Тепер, розрахуємо вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години:

ВОГ = ПВ + ЧАВ = 47,85 грн. + 7,06 грн. = 54,91 грн.

Визначивши вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години, перейдемо до розрахунку загальної вартості послуги. Для цього треба визначитися із тривалістю її надання. Норма часу на ручне прання 1,5 кг сухої білизни становить 0,5 години.

Тепер обчислимо вартість платної соціальної послуги:

ВСП = ВЧ х ВОГ х КО = 0,5 год х 54,91 грн. х 1 люд. = 27,46грн.

Таким чином, вартість надання платної соціальної послуги з ручного прання білизни вагою 1,5 кг у замовника вдома в місцевості без комунальних зручностей складатиме 27,46 грн.

ТАРИФИ

на надання соціальної послуги «догляд вдома»

відповідно до Державного стандарту догляду вдома

 

№п/п

Назва послуги

Гранична норма виконання заходу , хв.

Ціна

(грн.)

1

Ведення домашнього господарства: придбання і доставка продовольчих товарів

28

25,62

2

Ведення домашнього господарства: придбання і доставка промислових товарів

28

25,62

3

Ведення домашнього господарства: придбання і доставка медикаментів

28

25,62

4

Ведення домашнього господарства: доставка води із колонки чи колодязя

14

12,81

5

Ведення домашнього господарства-прибирання житла:

а) косметичне прибирання

б)вологе

в)генеральне

 

 

18

 

 

16,47

42

38,44

126

115,31

6

Ведення домашнього господарства: прибирання подвір’я

30

27,46

7

Ведення домашнього господарства: підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів та фруктів

 

18

 

16,47

8

Ведення домашнього господарства: винесення сміття

 

18

 

16,47

9

Ведення домашнього господарства: миття посуду

25

22,88

10

Ведення домашнього господарства: доставка овочів

18

16,47

11

Ведення домашнього господарства: розпалювання печей

16

14,64

12

Ведення домашнього господарства: піднесення вугілля, дров

14

13,02

13

Ведення домашнього господарства: розчистка снігу

25

22,88

14

Ведення домашнього господарства:прання білизни та одягу (до 1,5 кг.сухої білизни)

30

27,46

15

Ведення домашнього господарства: прасування (до 1,5 кг.сухої білизни)

30

 

27,46

16

Ведення домашнього господарства: миття вікон (не більше 3)

30

27,46

17

Ведення домашнього господарства: обклеювання вікон (не більше 3)

30

27,46

18

Ведення домашнього господарства: приготування їжі

60

54,91

19

Ведення домашнього господарства: консервація овочів та фруктів

90

82,37

20

Ведення домашнього господарства:годування (для ліжкових хворих)

24

21,96

21

Ведення домашнього господарства: ремонт одягу (дрібний)

6

5,49

22

Допомога у самообслуговуванні: купання, надання допомоги при купанні

60

54,91

23

Допомога у самообслуговуванні: миття голови

15

13,73

24

Допомога у самообслуговуванні: розчісування волосся

10

9,15

25

Допомога у самообслуговуванні: підрізання нігтів

20

18,30

26

Допомога у самообслуговуванні: заміна натільної білизни

15

13,73

27

Допомога у самообслуговуванні: заміна постільної білизни

20

18,30

28

Допомога у самообслуговуванні: допомога у користуванні туалетом (подача  і винесення судна з подальшою обробкою)

20

18,30

29

Надання допомоги у сільській місцевості з проведення сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки)

138

126,29

30

Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок)

45

41,18

31

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

60

54,91

32

Надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових приміщень)

240

219,64

33

Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях (виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій)

72

65,89

34

Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг  у поліклініку)

78

71,38

35

Написання  листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших документів

30

27,46

                                                                                        

 

 

 

Т.в.о. головного бухгалтера                                           Катерина  МОСКАЛЕНКО