Виконавчий комітет Сухополов’янської сільської ради Чернігівської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

директора Валківської ЗОШ І-ІІІ ст;

директора Охіньківської ЗОШ І-ІІІ ст..

Найменування і місцезнаходження закладів освіти:

Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Сухополов’янської сільської ради Чернігівської області (провулок Шкільний,2, с.Валки, Прилуцький р-н, Чернігівська область);

Охіньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Сухополов’янської сільської ради Чернігівської області (вулиця Шевченка, 21, с.Охіньки, Прилуцький р-н, Чернігівська область).

Найменування посади та умови оплати праці:

Директор закладу загальної середньої освіти.

 

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».  

 

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем Конкурсу.

 

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти кандидати подають такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (копії документів державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою);

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється відділом освіти, молоді та спорту  Сухополов’янської сільської ради до 30 травня 2021 року до 17.00  за адресою: вулиця Київська, 220, кабінет 142 , м. Прилуки, Чернігівська область.

 

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

15 червня 2021 року  у  відділі освіти, молоді та спорту  Сухополов’янської сільської ради за адресою: вулиця Київська, 220, кабінет 142 , м. Прилуки, Чернігівська область

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

  • Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам.

 

           Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

  • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
  • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
  • оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

       

  • Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу (не пізніше 5-ти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору);
  • перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;
  • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
  • публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування;

 

- оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 2 робочих днів після завершення конкурсного відбору);

– укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти (протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення).

 

 

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

Пятигорець Олена Юріївна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту  Сухополов’янської сільської ради;

(04637) 50568

vosuhpol@ukr.net