Відповідно до Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сухополов’янська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 • директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сухополов’янської сільської ради

 

Правові підстави проведення конкурсу

Стаття 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сухополов'янської сільської ради», затверджене рішенням виконавчого комітету сільської ради від 30.04.2021 № 255, рішення виконавчого комітету Сухополов'янської сільської ради від 30.04.2021 № 226 «Про оголошення конкурсу на посаду директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сухополов'янської сільської ради»

Найменування, місцезнаходження та основні напрями діяльності надавача соціальних послуг

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сухополов'янської сільської ради

м. Прилуки, вул. Чернігівська, 32, с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська обл., 17542

- виявлення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осід працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, громадян, які перебувають у складній житєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що  шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю);

- формування електронної бази даних громадян, які потребують навдання соціальних послуг, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями  всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує  територіальний центр, з метою сприяння в здійснені надання соціальних послуг

Найменування посади та умови оплати праці

Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сухополов'янської сільської ради

 

Посадовий оклад складає 8571,0 грн, інші надбавки, доплати та премії до посадового окладу відповідно до  закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року №108/95-ВР (із змінами, внесеними законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 року №1774-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», до  наказу Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 14.12.2018 р. № 1873 «Про внесення змiн до пункту 3 Порядку виплати надбавки за вислугу рокiв працiвникам державних та комунальних установ соцiального захисту населення», наказу Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2011 року №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Період подання документів для участі в конкурсі, адреса, за якою приймаються документи

Дата початку прийняття документів: 30 квітня 2021 року

Останній день прийому документів: 14 травня 2021 року

Документи приймаються у встановлений строк головним спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи Сухополов'янської сільської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 220, каб. 135 та електронною поштою 04415867@mail.gov.ua щодня з 08:00 до 17:00, крім вихідних

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі;

2) належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

3) автобіографію або резюме (за вибором учасника конкурсу);

4) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

5) довідку про відсутність судимості;

6) перспективний план розвитку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сухополов'янської сільської ради.

 

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

У разі подання заяви та документів, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

 

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

1)неподання ним повного пакета документів;

2)його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

3)наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

 

Переможець конкурсу визначається за результатами:

1)Перевірки на знання законодавства України (Конституція України, Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

2)Оцінювання презентації (перспективного плану розвитку Центру, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента

Громадянство України, повна   вища   освіта   відповідного професійного   спрямування   за   освітньо-кваліфікаційним  рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи  за фахом у державній службі не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років. Вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Знання основних принципів роботи з комп'ютером та відповідних програмних засобів.

Дата і місце проведення конкурсу

Засідання конкурсної комісії відбудеться 24 травня 2021 року о 10:00 в приміщенні комунального закладу  «Публічна бібліотека» Сухополов’янської сільської ради,  за адресою: м. Прилуки, вул. Соборна, 35

Прізвище, ім’я, по батькові фахівця, уповноваженого надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Самара Ірина Петрівна, м. Прилуки, вул. Київська, 220, каб. 135

Запитання

для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

 директора територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)  Сухополовянської сільської ради

 

 1. Хто є отримувачами соціальних послуг.
 2. Мета створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.
 3. Хто затверджує Державні стандарти   соціальних послуг.
 4. Структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.
 5. Основні цілі надання соціальних послуг.
 6. Основні принципи надання соціальних послуг.
 7. Види базових соціальних послуг.
 8. Що таке супервізія?
 9. Період прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг за результатами оцінювання потреб особисім’ї у соціальних послугах.
 10.   Соціальне  замовлення.
 11. Ким встановлюється порядок  регулювання тарифів на соціальні послуги.
 12. Що відноситься до основних засад надання соціальних послуг.
 13.  Види оплати за  соціальні послуги.
 14. Які існують  основні форми надання соціальних послуг.
 15.  Хто  приймає  рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.
 16.  Органи до яких подаються запити для отримання інформації про доходи особи, що потребує надання соціальних послуг.
 17.  Куди має звернутися особа з письмовою заявою для отримання соціальних послуг, що надаються державними та комунальними суб’єктами?
 18. Класифікація соціальних послуг залежно від строку надання.
 19.  Типи соціальних послуг.