Сухополов’янська сільська рада повідомляє, що відповідно до  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  7 лютого 2018 р. № 107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 517), у 2021 році передбачається надання бюджетних коштів – спеціальна бюджетна дотація за бджолосім’ї.       Згідно Порядку дотація за наявні бджолосім’ї надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.  Для отримання дотації за бджолосім’ю фізичні особи та суб’єкти господарювання, які є власниками бджолосімей, подають за місцезнаходженням пасіки до Сухополов’янської сільської ради до                    15 вересня 2021 року такі документи:                                                                  - копію ветеринарно - санітарного паспорта пасіки;                                         - копію рішення про державну реєстрацію потужності;                             - копію довідки про відкриття поточного рахунку, виданої банком (суб’єктом господарювання);                                                                                        - копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку (фізичні особи);                                                                                                                 - копію паспорта громадянина України (фізичні особи);                              - копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі – фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і  мають відмітку в паспорті ) (фізичні особи);                                                 - копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);                                                                 - довідку, видану сільською радою, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи - підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).                                                                               Для нарахування дотації за бджолосім’ї суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, дотація нараховується на ту кількість бджолосімей, що зазначена у формі № 24 (річна) та підтверджена ветеринарно-санітарним паспортом пасіки.

Для нарахування дотації за бджолосім’ї фізичним особам та фізичним особам — підприємцям, зокрема сімейним фермерським господарствам, дотація нараховується на ту кількість бджолосімей, що зазначена у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки, обстеження якої було проведено Держпродспоживслужбою у поточному році.

Документи, подані не в повному обсязі та оформлені з порушенням вимог законодавства, повертаються сільською радою протягом п’яти робочих днів.

Підставою для внесення до відомості на отримання дотації за бджолосім’ї є реєстрація потужності фізичної особи або суб’єкта господарювання, які є власниками бджолосімей, у Державному реєстрі потужностей операторів ринку.

Фото без опису