Аналіз регуляторного впливу:

проекту рішення Сухополов’янської сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сухополов’янської сільської ради»

Опис проблеми

У зв’язку з відсутністю затвердженої Методики розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Сухополов’янської сільської ради, враховуючи прийнятий Закон України №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду комунального майна, окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ розроблено проект рішення сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сухополов’янської сільської ради».

Мета регулювання

Проект рішення розроблено з метою удосконалення існуючих ставок оренди, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду майна комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарських товариства, створеного у процесі приватизації.

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

Механізм та заходи

Методикою визначено орендні ставки за використання нерухомого комунального майна. Удосконалено послідовність розрахунку орендної плати для нерухомого майна. Встановлено розмір орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна), розмір плати та порядок розрахунків за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади, визначена плата за суборенду майна.

Прийняття запропонованого рішення

Прийняття сільською радою проекту рішення сприятиме досягненню кінцевих цілей щодо укріплення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування завдяки більш ефективному використанню нерухомого майна, шляхом застосування механізму регуляторного впливу органу місцевого самоврядування на господарюючих суб’єктів, а саме:

- збільшенню доходної частини сільського бюджету;

- зменшенню кількості неплатоспроможних орендарів.

Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Вигоди: забезпечення вчасного надходження плати за рахунок налагодження контролю за її справлянням.

Витрати: процедура розробки регуляторного акта передбачає лише витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта.

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди: приведення порядку надання в оренду комунального майна та розрахунку розміру орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

Витрати: вчасна сплата обов’язкових платежів.

 

Сфера населення громади

Вигоди: збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до сільського бюджету.

Витрати: витрат не вбачається.

 

Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акту

1) розмір площ орендованого майна;

2) кількість зареєстрованих договорів;

3) надходження від орендної плати за майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста;

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

1. Базове відстеження результативності здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

2. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акту.

3. Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4. Для відстеження результативності регуляторного акту застосовуються статистичні дані.

 

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 30 квітня 2021 року письмово за адресою: вул. Чернігівська, 32, с. Сухополова, Прилуцького району, Чернігівської області, 17542, або на поштову скриньку: 04415867@mail.gov.ua.

 

Із проектом рішення сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сухополов’янської сільської ради» можна ознайомитись на сайті сільської ради https://shp-gromada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика», або за адресою: вул. Чернігівська, 32, с. Сухополова, Прилуцького району, Чернігівської області, 17542.

 

Сільський голова                                                               Денис РОСОВСЬКИЙ