Аналіз регуляторного впливу:

проекту рішення Сухополов’янської сільської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Сухополов’янської сільської ради»

 

Опис проблеми

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», у зв’язку з удосконаленням існуючого договору оренди розроблено проект рішення Сухополов’янської сільської ради «Про Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Сухополов’янської сільської ради».

Мета регулювання

Проект рішення розроблено з метою врегулювання орендних відносин для подальшого упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне використання вільних площ, поповнення власних обігових коштів підприємств – орендодавців та сільського бюджету.

Механізм та заходи

Для вирішення проблеми пропонується розробити регуляторний акт, яким буде враховано зміни в типовому договорі оренди щодо договірних відносин при передачі в оренду індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності Сухополов’янської сільської ради.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

  1. Залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки існуючий типовий договір оренди потребує багатьох доповнень, уточнень та внесень змін.

  1. Прийняття запропонованого рішення.

Ця альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки, запропоновані зміни є обґрунтованими та можливими для використання усіма зацікавленими особами,

Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Вигоди: удосконалення типового договору оренди.

Витрати: процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акту).

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

Вигоди: прозорий механізм укладання договору оренди.

Витрати: наявних витрат не вбачається.

 

Сфера населення громади

 

Вигоди: збільшення асортименту послуг.

Витрати: наявних витрат не вбачається.

 

Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акту

1) кількість укладених договорів оренди орендодавцями;

2) надходження від орендної плати за майно, що перебуває у комунальній власності сільської ради.

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Базове відстеження результативності здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

2. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акту.

3. Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4. Для відстеження результативності регуляторного акту застосовуються статистичні дані.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 30 квітня 2021 року письмово за адресою: вул. Чернігівська, 32, с. Сухополова, Прилуцького району, Чернігівської області, 17542, або на поштову скриньку: 04415867@mail.gov.ua.

 

Із проектом рішення сільської ради «Про Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Сухополов’янської сільської ради» можна ознайомитись на сайті сільської ради https://shp-gromada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика», або за адресою: вул. Чернігівська, 32, с. Сухополова, Прилуцького району, Чернігівської області, 17542.

 

Сільський голова                                                               Денис РОСОВСЬКИЙ