Запрошуємо вас на програму підвищення кваліфікації «Українська бізнес-лінгвістика». Програма спрямована на удосконалення раніше набутих та набуття нових лінгвістичних та комунікативних компетентностей для ефективного спілкування у сфері економічної (бізнесової) діяльності.

Організатор програми: Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету: http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/

Період проведення: 14 лютого – 17 лютого 2022 року

Час проведення: з 14.00

Форма участі: дистанційна (платформа Google Meet)

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС (30 годин)

Вартість: 500 грн.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво

Тематичний план:

  1. Дизайн комунікативних стратегій: чому з усіх товарів/послуг оберуть ваші.
  2. Лексика і граматика на службі у бізнесу.
  3. Процюємо в Інтернеті: вебблог і сторітелінг.
  4. Біла і чорна бізнес-риторика

  

  Реєстрація: до 10 лютого 2022  року за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPxr-3t0WAbQ2J6C9Q_K15wDKHiYJXN2toribf_AlUcl-NOA/viewform

Контактні особи:

 - Гордієнко Віта Павлівна, начальник центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, e-mail: v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua;

 - Кононенко Світлана Валеріївна, провідний фахівець центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, e-mail: s.kononenko@crkp.sumdu.edu.ua , тел. (066) 79-39-921.