Для проведення зовнішнього оцінювання якості надання соціальних послуг в Центрі  соціальних служб Сухополов’янської сільської ради було проведено опитування18 отримувачів послуг та 4 надавачів соціальних послуг. При проведенні зовнішньої оцінки якості соціальних послуг використовувалися такі методи оцінки:

- опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників шляхом анкетування;

- спостереження за процесом надання соціальних послуг;

- бесіди/співбесіди з колективом надавача соціальних послуг;

-  вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Проаналізувавши результати опитування Комісія прийшла до висновку, що переважна кількість опитуваних позитивно оцінює роботу надавача соціальних послуг, всі отримувачі соціальних послуг констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану.

Згідно плану проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Центром, Комісією вивчена документація надавача соціальних послуг, переглянуто 5 особових справ отримувачів соціальної послуги соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та 8 особових справ отримувачів соціальної послуги соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування.

Визначення (оцінювання) індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, складання індивідуальних планів проводиться в основному відповідно до встановлених вимог розділів Державних стандартів надання відповідних соціальних послуг, але не завжди дотримуються строки відвідування отримувачів соціальних послуг та реалізації заходів, визначених в індивідуальних планах. Переважно послуги надаються в приміщенні центру та по телефону.

Після прийняття рішення про надання соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб особи/сім’ї розробляється індивідуальний план та укладається договір про надання соціальних послуг.

Стосовно соціальних послуг: соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, комісією встановлено, що більшість респондентів дізналася про Центр завдяки своїм родичам, знайомим, друзям, які вже користувалися або користуються послугами Центру. Як результат, враховуючи отримані від Центру соціальні послуги, подолали складні життєві обставини 9 сім’ї, в 14 сім’ях – мінімізовано вплив таких обставин. За визначеними методами оцінювання проаналізовано документацію Центру, проведено бесіди з колективом  Центру. Пропозиції, заяви громадян громади та одержувачів соціальних послуг розглядаються відповідно Закону України «Про звернення громадян». За  період 2021 року скарг не надходило.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах застосовувалися наступні показники якості соціальної послуги такі як:

адресність та індивідуальний підхід –  соціальна послуга надається після проведення оцінки потреб отримувача соціальної послуги, всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять акти оцінки потреб сім’ї/особи, висновки оцінки потреб особи, проводиться перегляд індивідуальних потреб у терміни передбачені Державними стандартами - 100 %.

Результативність – відповідно індивідуальним опитуванням, отримувачі соціальних послуг задоволені  отриманими послугами, що відображаються на подоланні/мінімізації складних життєвих обставин. За звітний період соціальну послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах отримали 17 сімей, в яких виховується 26 дітей.  Загалом послугами охоплено 746 осіб. У результаті проведеної фахівцями центру соціальних служб роботи надано соціальні послуги особам:

 • 22 соціальної адаптації;
 • 277 консультування;
 • 130 соціальної профілактики;
 • 154 інформування;
 • 85 психологічної допомоги;
 • 21 юридичної допомоги;
 • 2 організації лікування;
 • 12 щодо вирішення житлово-побутових проблем;
 • 18 налагодження зв'язків з членами родини;
 • 16 гуманітарної допомоги;
 • 42 сприяння в оформленні/ відновленні документів, у т.ч. для призначення соціальних виплат.

Отримувачі послуги набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки. Однак є й сім’ї, які після супроводу знову потрапляють в СЖО та потребують повторного взяття на облік – 90%.

 

Своєчасність – прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, проведення оцінки потреб сім'ї/особи, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться в терміни визначені законодавством. Фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано; розголошення конфіденційної інформації про підопічних не встановлено -90%.

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги – працівники Центру ввічливо та коректно ставляться до отримувачів соціальних послуг під час проведення оцінки потреб сім'ї/особи, зберігають у таємниці конфіденційну інформацію отриману в процесі роботи з сім’єю. За період оцінювання фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано – 100 %.

Професійність – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства. Затверджені посадові інструкції, наявні інструкції з охорони праці, наявність документів про освіту (державного зразка) працівників, що надають соціальні послуги, в особових справах працівників містяться  документи про освіту. Фахівцям Центру надаються засоби індивідуального захисту для роботи з сім’ями в умовах карантину. Вищевказану послугу надають 3 спеціалісти - 100%

           

Доступність та відкритість – приміщення у якому знаходиться Центр розташовано в с. Манжосівка вул. Героїв війни,89 на другому поверсі двоповерхової будівлі. Приміщення  відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Установа не забезпечена гарячим та холодним водопостачанням та водовідведенням, каналізацією, вентиляцією. В приміщенні центру є інформаційні стенди, роздаткові друковані матеріали, з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно. Показник доступність та відкритість становить 80%.

 

Спеціалістами Центру розроблені та розповсюджені буклети та листівки з питань протидії насильства, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей ПБП, відповідального батьківства, профілактика раннього соціального сирітства, торгівлі людьми, впровадження послуги наставництва.

Працівники центру постійно приймають участь в онлайн-семінарах та навчаннях.

Протягом 2021 року підвищення кваліфікації пройшли 4 працівники центру.

Інформаційні матеріали про діяльність фахівців центру та про проведені заходи висвітлюються на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

 

Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

           Узагальнений статус «Добре» відсотковий еквівалент  93,3 %

 

 Оцінка якості надання соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-


Фото без опису