З метою забезпечення оцінки, визначення розміру шкоди та збитків, завданих особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні особи  - підприємці, та відповідно до підпункту 22 пункту 2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні, внаслідок збройної агресії російської федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 326 (зі змінами), наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 червня 2023 року № 1328 «Про затвердження Методики визначення шкоди та збитків, завданих особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні особи - підприємці, внаслідок збройної агресії російської федерації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 р. за № 1182/40238 (далі – Методика) створюється  відповідна комісія сільської ради.

Інформаційною базою для визначення шкоди та збитків, завданих особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні особи – підприємці, внаслідок збройної агресії російської федерації є відповідні акти комісійних обстежень (далі – акт комісійного обстеження).

 Оцінці підлягають:

  • втрати внаслідок отримання каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, бджолосімей (далі – втрати сільськогосподарських тварин);
  • збитки внаслідок знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу (далі – збитки, завдані сільськогосподарській техніці та обладнанню).

Організаційні заходи щодо визначення втрат сільськогосподарських тварин та збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню, внаслідок збройної агресії російської федерації, здійснюється відповідною комісією Сухополов’янської сільської ради  на підставі звернень особистих селянських господарств та/або фермерських господарств, що зареєстровані як фізичні особи – підприємці.

 Визначення розміру втрат сільськогосподарських тварин і збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню, внаслідок збройної агресії російської федерації, здійснюється на підставі  акту комісійного обстеження.

Акт комісійного обстеження є дійсним до дати відшкодування втрат та збитків у вартісному виразі (грошової компенсації).

У разі початку виплати та з метою підтвердження наміру щодо отримання нарахованого розміру втрат та збитків (грошової компенсації), відповідно до зазначеної Методики постраждалі додатково подають до комісіії наступні документи:

  • копію паспорта громадянина України;
  • копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком.

 

Детальну інформацію можна отримати у відділі економіки та інвестицій або за телефонами:  

04637 50550  або +380953013134    в робочі дні