В управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Чернігівській області нагадують платникам податків, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них відповідних ліцензій.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів (щодо пального - не пізніше 20 календарних днів) з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

 Ліцензія видається особисто заявнику або уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу, в місці прийому суб’єктів звернень, зазначеному в заяві.  

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

За видачу дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та зберігання пального, справляється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Для того, щоб отримати ліцензію в ДПІ за місцем здійснення діяльності,  суб’єкт господарювання при подачі заяви має вказати місце отримання ліцензії. Якщо суб’єкт господарювання бажає отримати скановану копію ліцензії на свою електронну скриньку, то в заяві прописує свою електронну адресу.

Якщо в заяві не зазначено місце отримання ліцензії, то ліцензія видається в місці прийому суб’єктів звернень, у якому подано заяву (Головне управління ДПС у Чернігівській області, м. Чернігів, вул. Реміснича,11. Телефони для консультації: 652-948, 652-953).

         Пресслужба Головного управління  ДПС у Чернігівській області